miércoles, 16 de diciembre de 2015

Motxila, kartera, nezeserra...

Orain konbentzitu naizela polipiel-a gorroto dudala, motxila, kartera, tarjeteroa eta nezeserra egin ditut, sobra denak erabiliz.

Now that I convinced myself that I hate sewing fake leather, I made a backpack, a toilettery bag, a purse and a card holder, to use the left-over pieces of fabric.


Egia esan, ondo ateratzen denean emaitza oso polita gelditzen da.

Really, when it comes out well it´s very beautiful.Motxilan barruan bost poltsiko egin dizkiot, oso ondo etortzen dira-eta. Bi kremallerekin eta beste hiru gainetik josiak.

I put five pockets on the inside, as they are always handy, two of those with zippers and the rest sewed from the top.


Goiko zuloa oso haundia gelditzen zen, eta gainera pentsatzen ari nintzen horrelako itxitura bat egitea, orduan bukatu ondoren josi diot. Ez da hain ondo gelditu, nahiago izango nuen hasieratik josia izatea, baina polipiela des-jostea ez zait batere gustatzen. Eta gainera ez baduzu barrura begiratzen ez da ikusten. Ba hori, ez barrura begiratu! Hor gordetzen ditugu gure cagadak!

The top opening was pretty big, and I was looking into doing something like that, so I put the fabric bit after I finished the bag. Just a shame, because it was all nice and clean looking on the inside, and now you can see it was sewn on afterwards. But I guess no-one needs to look inside, right? That's where all the mistakes hide.


PATROIA/PATTERN: lauki bat besterik ez da! It's just a square!
TELA/FABRIC: Leroy Merlin

Azken Rums-a oporrak baino lehen.
Last Rums before the holidays!

viernes, 4 de diciembre de 2015

Larruzko riñonera

Osteguna, Rums


Oporretara noa eta bidaiatzeko beti riñonera erabiltzen dut, telefonoa eta dirua eskura edukitzeko. Baina telefonoa aldatu dutenetik, justu justu sartzen zait eta ez dut batere komodo.

I'm going on holidays and the hipster bag I usually use on holidays is a bit tight for my new phone, so not too comfortable any more.


Aspaldi fitxatuak nituen riñonera ale batzuk eta aste honetan rojoababol-en tutoriala begiratzen aritu naiz.

I've been searching for patterns and I chose rojoababol's one, which has a very clear step-by-step tutorial.


Polipiel zatitxo bat erosi dut etxeko bidean eta ti-ta jarri naiz lanean. Kremallerakeri beldurra dien batentzat eta polipielarekin maitasun-gorroto erlazio bat duenarentzat, biak elkartzea, tela marinera!

On my way home I bought a little piece of fake leather and I got straight into sewing as soon as I got home. For someone who's scared of zippers and has a love-hate relationship with leather, I chose to mix them!


Gauzatxo batzuk aldatu ditut, nola ez! Ez dut uste inoiz proiektu bat berdin berdin egin dudanik. Kanpoko poltsikoari ez diot biesarik jarri, eta kremallera barrutik josi dut (alde onak elkartuta). Kanpoko forma borobildu dut pixka bat baita ere.

I obviously changed some things, as usual, have I ever done a project as it says? I didnt use any bias tape on the outside pocket, and I sewed the outside zipper from the inside (matching the good sides). I also rounded up the shape a bit, the original one is squarer.


Baina nola ez, hasieratik zabal xamarra iduritu zitzaidan, eta bukatu ondoren patroia moldatu dut, nere beharretara egokitzeko. 

I found it a bit too wide from the beginning and after I finished it I changed the pattern to my needs. 

Iztutu egin dut, poltsikoa txikitu baina luzatu dut goraka, mobila zuzen sartzeko. Eta beste poktsikoa goitik behera jarri dut, barruko poltsikorik gabe egin dut, horrela barrukalde osoa da poltsikoa. Eta kanpotik josi dut, polipiel-a askatzen ez delako. 

I made it narrower, I made the pocket narrower as well, but taller, so that I can put the phone in vertically. I put the other pocket vertically, without a lining, so that the whole inside is a pocket. And I sewed it from the outside. 


Nere beharretarako oso ondo dago. Baina konklusioa: polipiel-a gorrotu dut! Puntadak salto egiten dute eta oso gaizki josten dut!

It's good for my needs, but my conclusion is: I hate sewing leather!!! I skip stitches and I sew it really badly!


Kanpoko poltsikoa.
The outside pocket.


Barruko poltsikoa.
The inside pocket.


Gracias rojoababol por el tutorial y patron! Estan genial!

PATROIA/PATTERN: rojoababol
TELA/FABRIC: Leroy Merlin

miércoles, 2 de diciembre de 2015

The Lucy, take 3

Nere mutiko denak kanpoan daudenez, ni josteko txokora lotuta nago! Bizioa? Eeeeez!

While all my boys are away I'm tied to my sewing corner. Addicted? Who, me?


Nere lagunak emandako tela bat aukeratua nuen, hasieran izugarri itsusia iduritu zitzaidana, baina hiru aldiz begiratu ondoren maitemindu nintzen. Argi nuen, beste Lucy bat tokatzn zen. Beste bi josi ditut hemen eta hemen (oraindik publikatu gabe).

One of my friends gave me a few left over pieces of fabric and I absolutely hated this one, but after looking at it a few times I fell in love with it. And I knew it had to be another Lucy for sure. I've sewn another two, here and here (not posted yet).


Beste aldaketatxo batzuk egin dizkiot, eta honetan, fundamentu pixka batekin "vistak" egin dizkiot, aurrekoa bies-arekin bukatu nuen. Bai, alfer xamarra naiz, eta batez ere ansiosilla bat.

I made some little changes, and this time I used facings, unlike last time, that I finished it with bias tape. Yes, I'm pretty lazy, or anxious, or probably both.


Botoiak beste modu batera egin nahi nituen, denak desberdinak, baina igandea zen eta dendak itxiak zeudenez, nolabait bukatu beharko, hurrengo egunean estrenatzeko. Nituen botoi haundi bakarrak aurreko Lucy-an erabilitakoak ziren eta ez nituen errepikatu nahi, asike buelta eman nien eta kokozkoak botoi sinpleak gelditu ziren :-(. Agian aldatuko ditut.

I wanted to use all different buttons, but it was Sunday so the shops were closed, and I obviously had to wear the jacket on Monday, so I had to finish it somehow. The only big buttons I had left were the ones I used in the previous Lucy and I didn't want to repeat them, so I turned them over and ta-da! New coconut buttons! I'm thinking of changing them though. We'll see.


PATROIA/PATTERN: the Lucy
TELA/FABRIC: Lagun batek emandako retalak. Left over pieces of fabric from a friend.

Eta honekin banoa Rums-era, ia besteek zer egin duten aste honetan.

Now I'm off to Rums to check what others made this week.