miércoles, 16 de diciembre de 2015

Motxila, kartera, nezeserra...

Orain konbentzitu naizela polipiel-a gorroto dudala, motxila, kartera, tarjeteroa eta nezeserra egin ditut, sobra denak erabiliz.

Now that I convinced myself that I hate sewing fake leather, I made a backpack, a toilettery bag, a purse and a card holder, to use the left-over pieces of fabric.


Egia esan, ondo ateratzen denean emaitza oso polita gelditzen da.

Really, when it comes out well it´s very beautiful.Motxilan barruan bost poltsiko egin dizkiot, oso ondo etortzen dira-eta. Bi kremallerekin eta beste hiru gainetik josiak.

I put five pockets on the inside, as they are always handy, two of those with zippers and the rest sewed from the top.


Goiko zuloa oso haundia gelditzen zen, eta gainera pentsatzen ari nintzen horrelako itxitura bat egitea, orduan bukatu ondoren josi diot. Ez da hain ondo gelditu, nahiago izango nuen hasieratik josia izatea, baina polipiela des-jostea ez zait batere gustatzen. Eta gainera ez baduzu barrura begiratzen ez da ikusten. Ba hori, ez barrura begiratu! Hor gordetzen ditugu gure cagadak!

The top opening was pretty big, and I was looking into doing something like that, so I put the fabric bit after I finished the bag. Just a shame, because it was all nice and clean looking on the inside, and now you can see it was sewn on afterwards. But I guess no-one needs to look inside, right? That's where all the mistakes hide.


PATROIA/PATTERN: lauki bat besterik ez da! It's just a square!
TELA/FABRIC: Leroy Merlin

Azken Rums-a oporrak baino lehen.
Last Rums before the holidays!

viernes, 4 de diciembre de 2015

Larruzko riñonera

Osteguna, Rums


Oporretara noa eta bidaiatzeko beti riñonera erabiltzen dut, telefonoa eta dirua eskura edukitzeko. Baina telefonoa aldatu dutenetik, justu justu sartzen zait eta ez dut batere komodo.

I'm going on holidays and the hipster bag I usually use on holidays is a bit tight for my new phone, so not too comfortable any more.


Aspaldi fitxatuak nituen riñonera ale batzuk eta aste honetan rojoababol-en tutoriala begiratzen aritu naiz.

I've been searching for patterns and I chose rojoababol's one, which has a very clear step-by-step tutorial.


Polipiel zatitxo bat erosi dut etxeko bidean eta ti-ta jarri naiz lanean. Kremallerakeri beldurra dien batentzat eta polipielarekin maitasun-gorroto erlazio bat duenarentzat, biak elkartzea, tela marinera!

On my way home I bought a little piece of fake leather and I got straight into sewing as soon as I got home. For someone who's scared of zippers and has a love-hate relationship with leather, I chose to mix them!


Gauzatxo batzuk aldatu ditut, nola ez! Ez dut uste inoiz proiektu bat berdin berdin egin dudanik. Kanpoko poltsikoari ez diot biesarik jarri, eta kremallera barrutik josi dut (alde onak elkartuta). Kanpoko forma borobildu dut pixka bat baita ere.

I obviously changed some things, as usual, have I ever done a project as it says? I didnt use any bias tape on the outside pocket, and I sewed the outside zipper from the inside (matching the good sides). I also rounded up the shape a bit, the original one is squarer.


Baina nola ez, hasieratik zabal xamarra iduritu zitzaidan, eta bukatu ondoren patroia moldatu dut, nere beharretara egokitzeko. 

I found it a bit too wide from the beginning and after I finished it I changed the pattern to my needs. 

Iztutu egin dut, poltsikoa txikitu baina luzatu dut goraka, mobila zuzen sartzeko. Eta beste poktsikoa goitik behera jarri dut, barruko poltsikorik gabe egin dut, horrela barrukalde osoa da poltsikoa. Eta kanpotik josi dut, polipiel-a askatzen ez delako. 

I made it narrower, I made the pocket narrower as well, but taller, so that I can put the phone in vertically. I put the other pocket vertically, without a lining, so that the whole inside is a pocket. And I sewed it from the outside. 


Nere beharretarako oso ondo dago. Baina konklusioa: polipiel-a gorrotu dut! Puntadak salto egiten dute eta oso gaizki josten dut!

It's good for my needs, but my conclusion is: I hate sewing leather!!! I skip stitches and I sew it really badly!


Kanpoko poltsikoa.
The outside pocket.


Barruko poltsikoa.
The inside pocket.


Gracias rojoababol por el tutorial y patron! Estan genial!

PATROIA/PATTERN: rojoababol
TELA/FABRIC: Leroy Merlin

miércoles, 2 de diciembre de 2015

The Lucy, take 3

Nere mutiko denak kanpoan daudenez, ni josteko txokora lotuta nago! Bizioa? Eeeeez!

While all my boys are away I'm tied to my sewing corner. Addicted? Who, me?


Nere lagunak emandako tela bat aukeratua nuen, hasieran izugarri itsusia iduritu zitzaidana, baina hiru aldiz begiratu ondoren maitemindu nintzen. Argi nuen, beste Lucy bat tokatzn zen. Beste bi josi ditut hemen eta hemen (oraindik publikatu gabe).

One of my friends gave me a few left over pieces of fabric and I absolutely hated this one, but after looking at it a few times I fell in love with it. And I knew it had to be another Lucy for sure. I've sewn another two, here and here (not posted yet).


Beste aldaketatxo batzuk egin dizkiot, eta honetan, fundamentu pixka batekin "vistak" egin dizkiot, aurrekoa bies-arekin bukatu nuen. Bai, alfer xamarra naiz, eta batez ere ansiosilla bat.

I made some little changes, and this time I used facings, unlike last time, that I finished it with bias tape. Yes, I'm pretty lazy, or anxious, or probably both.


Botoiak beste modu batera egin nahi nituen, denak desberdinak, baina igandea zen eta dendak itxiak zeudenez, nolabait bukatu beharko, hurrengo egunean estrenatzeko. Nituen botoi haundi bakarrak aurreko Lucy-an erabilitakoak ziren eta ez nituen errepikatu nahi, asike buelta eman nien eta kokozkoak botoi sinpleak gelditu ziren :-(. Agian aldatuko ditut.

I wanted to use all different buttons, but it was Sunday so the shops were closed, and I obviously had to wear the jacket on Monday, so I had to finish it somehow. The only big buttons I had left were the ones I used in the previous Lucy and I didn't want to repeat them, so I turned them over and ta-da! New coconut buttons! I'm thinking of changing them though. We'll see.


PATROIA/PATTERN: the Lucy
TELA/FABRIC: Lagun batek emandako retalak. Left over pieces of fabric from a friend.

Eta honekin banoa Rums-era, ia besteek zer egin duten aste honetan.

Now I'm off to Rums to check what others made this week.
viernes, 20 de noviembre de 2015

Nezesertxoa- a little toilettery bag

Osteguna da ta ni rums-ik gabe!!! Hain goiz iluntzen du, ze ez dut lortzen argazkirik atetzea. Asteburuan aprobetxatu beharko dut. Baina rums-ik gabe ez gelditzeko mini-josketa bat erakusten dizuet. 

It's Thursday and I don't have a rums!!! It goes dark so early that I don't manage to take any photos of the clothes, I'll have to do it on the weekend. So, at least to make it to rums, I'll show you a mini project.Boltsan gauza denak boteak nituen, eta azkenean nazkatu ta nezesertxo bat egin dut. Josketa express! Asko pentsatu gabe, patroirik gabe, al tun-tun, eta sumatzen da. Poktsikoak haundiagoak egingo nituzke eta beste bat ere jarri. Bueno, hurrengorako.

I had lots of things thrown all over my handbag, so I got sick of it and I made a little toilettery bag. Without giving it much thought, with no pattern and sewing quickly, and you can definitely tell! I would have made the pockets bigger and an extra one as well. Well, next time.


Tela lagun baten amak eman zidan, muestrario batekoak dira. Eta notoia lankide batek emana, bere amak mertzeria itxi zuenekoa. 

I got this piece of fabric from a friend's mum, it's from a sample chart, and the button's from a colleague. She had lots of left-overs when her mum closed down her haberdashery. 


Ze poxa ematen duten dohainik diten josketak ;-)

I love free sewing projects! ;-)

jueves, 19 de noviembre de 2015

Sudadera marroia- brown jumper

Ze komodoak eta politak diren sudaderak! Edozein momentutan ondo gelditzen dira. Aspaldi aurkitu nuen patroi hau eta sudadera laranja bat egin nuen arraitxo batzuekin. Oso polita gelditu zitzaidan baño ez nuen nere estilokoa ikusten eta nere koñatari oparitu nion.

I love a nice jumper! They are so comfortable and beautiful and they look good at any moment. I found this pattern a long time ago and I made an orange one with some fish. I liked the result but it wasn't my style so I gave it to my sister-in-law.


Honetarako sudadera kardatu marroi ilun bat aukeratu nuen. Josteko oso erraza da eta oso ondo gelditzen da. Aurrekotan zig-zagekin josten nuen baina batzuetan kostura ireki egiten zen, honetan overlock estiloko bat erabili dut eta askoz ere hobe.

This time I used a thick brown stretch fabric, which was easy to sew and looks excellent. Other times I´ve used a zig-zag  stitch but sometimes it opened up, so this time I decided to use a serger-type one, and the result is great.


Banekien poltsikorik ez nuela nahi baina ez nintzen ziur ze marrazkia egin aurreko aldean. Horregatik zilar itxurako hariarekin borobiltxo batzuk egin nituen eta listo, sudadera berria!

I knew I didn't want any pockets, but I wasn't sure on the picture I wanted in front. So, I made some circles with a silver-looking thread and ta-dah!! I've got a new jumper!
PATROIA/PATTERN: http://bouts-de-tissus.over-blog.com/2014/03/patron-du-sweat-manches-raglans.html

TELA/FABRIC: www.telas.es

Eta orain banoa Rums-era, ia besteek zer josi duten!

And now I'm off to see what other people sewed in Rums!

Txano garaia- hat season

E-ren txanoa bukatu ondoren txikiari ere egin behar nion berea. www.diariodenaii.blogspot.com eko patroia erabili nuen, %105ean inprimatuta, baina hegala luzatu gabe. Oraindik haundi xamar gelditzen zaio baina espero dut datorren udararako balio izatea. After finishing E's hat I hat to make one for the little one as well. I used the same pattern from www.diariodenaii.blogspot.com (printing at 105%), but without making the brim longer. It's a tiny bit too big but hopefully he will be able to use it next summer.

Kamixa txuriak- white shirts

Etxera iritsi, argazkiak ateratzeko prestatu ta ya ilundu du!!! Negua ate joka dugu eta ni oraindik manga motzeko kamixekin. Ez dut uste nahiko kamixa txuririk izan dezakedanik. Udarako, negurako, lanerako edo oporretarako, beti da kamixa txuri bat janzteko momentu egokia.

I arrive home, I get ready for the photos and it's dark!!!  We' re getting into winter and I'm still on short sleeve shirts. I can never have enough white shirts. For summer, winter, for work or for holidays, it´s always a good time to wear them.


Patroiak nik egiten ditut, zeinek ezagutuko du nere gorputza nik baino hobe? Hori da jostearen alderik onena, dena gure gorputzari egokitua dagoela.

I make my own patterns, because I know my body better than anyone, right? That's the joyce of sewing, that it's all made exclusively for ourselves.


Beti bezela, patroi sinpleak gustatzen zaizkit, gehiago egiten ez dakidalako izango da agian, edo horrela gustatzen zaizkidalako, nork daki. Atzean pintza pare bat jarri dizkiet eta aurrean aldetan bakarra, horrela ez da ez iztu, ez zabal zabal gelditzen.

I always use simple patterns, which might be because that's all I can do, or because that's how I like it, who knows. I put two seams at the back, and two on the sides at the front, so they are not too tight or loose, they sit just right.


Krudo koloreko hau egin ondoren beste bertsioa txurian egitea pentsatu nuen, jaitarako batez ere. Lehenengoari erremateak biesarekin egin dizkiot, bigarrenari bistekin. Aldaketa pare bat egin nizkion baino oso antzekoak dira. 

When I finished the bone colour one I decided to make a similar one in white, especially for the festivals. In the first one I did the finishings with bias tape and in the second one with facings. I only made some little changes, so they are very similar.


Eta justu justu iristen naiz Rums-era. Uf!

And I just made it to Rums. Lucky lucky!

PATROIA: neria
TELAK: lehenengoa IKEA-koa, bigarrena telas Marina, Irun.

PATTERN: mine
FABRICS: the first one's from IKEA, the second one from telas Marina, Irun.


martes, 10 de noviembre de 2015

Galtza kanpanak- pants

Ez naiz inoiz josteko klasetara joan edo talde batean josi eta horrek nere afizioa konpartitzeko zailtasunak ematen dizkit, bakardade pixka bat. Oso jende gutxi dut nere inguruan josteari buruz hitz egiteko (pertsona bat bakarra dut buruan, baina azken aldian gutxi xamar josten ari da).


I've never been to sewing classes or joined a sewing club, so I sometimes feel a bit lonely with my hobby. There are very few people around me I can talk to about sewing (I can actually just think of one person, and she hasn't been sewing much lately).Aurreko larunbatean nere lehengusu txikiak etorri ziren etxera eta horietako bat izugarrizko jostuna da. Berekin gure gauzatxoak konpartitzea plazer bat izan zen. Bixitan etorrita tela pare bat ekarri zizkidan. Milesker!!!


Last Saturday two of my half cousins came to visit and one of them is an excellent seamstress, so it was a pleasure to talk to her about our stuff. She also brought a couple of pieces of fabric for me yay! Thank you!Tela bakeroa fina baino oso polita da ta ez nuen dudarik izan zer egin. Aspaldi banituen galtza bakero batzuk pata de elefante formakoak, hainbeste gustatzen zitzaizkidan ze zuloak eta dena atera zitzaizkien. Horiek moztu eta patroi bihurtu nituen bada denbora.


The denim fabric is thin but very nice and I knew exactly what I was going to sew with it. I used to have some boot leg jeans that I liked so much that they even had holes at the end. So, I cut them and made them a pattern a while ago.
Pitilloak ez zaizkit gustatzen baina dendetan ez dago besterik... eskerrak josteari!!! Hirugarren galtza da patroi honekin egiten dudana. Tela justu xamarra zenez ez zitzaidan patroia sartzen. Alde batean eta bajoetan konponketatxoak egin ditut eta listo! Ez da inor konturatuko seguro!


I really don't like slim fit pants but there's nothing else in the shops... lucky I can sew the ones I like! It's the third pair of pants I've sewn with this pattern. The fabric was too just and I couldn't fit the pattern on them, so I made some adjustments on one side and at the bottom. I bet you no-one will realise it!


Txapuzera xamarra naiz josten, baina neretzat egiten ditut gauzak, ez? Ba ni gustora banago, horrela jarraitzeko asmoa dut. Hala ere,  ikasten noan einean gauzak askoz txukunago egiten ari naiz eta gorrotu dudan "des-jostea" ere aldian eta gehiago egiten dut. Horrelakoa naiz ni!


I'm not a neat seamstress at all, but as I sew for myself and I'm happy, so I intend to keep going that way. I'm improving though, and I'm undoing lots more now, which I hate. That's me anyway!


Nere arropa denei arditxoa jartzen diet, etxeko mark, baina nere lehengusinak beste etiketa hau ekarri zidanez, hau ere jarri diot.


I put the sheep tag to all my creations, but as my cousin brought me a sewing themed one, I added it as well.


PATROIA: neria
TELA: nere primin oparia

PATTERN: my own
FABRIC: a prezzie from my cousin

Iufala! Osteguna!! Banoa Rums-era.

Yay it´s Thursday!! I'm going to check Rums.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Txaketa botoiduna- a jacket with buttons

Rums, rums, rums! Bizio berria???

Rums, rums, rums! My new addiction???


Josten hasi nintzenean tela marradunak, marrazkitxoekin, kuadroekin etab erabiltzea gustatzen zitzaidan, baina denborarekin konturatu naiz gero konjuntoak ez zaizkidala gustatzen. Orain, esfortzu haundia eginez, tela sinple asko erosten ditut, gero detaileekin ikutua emanez.


When I first started sewing I'd fall in love with fabric with original patterns, but then I'd find them hard to match. Now I make a big effort by buying plain fabrics and making them special by adding little details to them.Txaketa honetarako patroia erosi nuen internetez, oso patroi gutxi erosi ditut, ustez denetara lau izan direla, baina the lucy hainbeste gustatu zitzaidan ezin izan nintzela aguantatu. Froga pare bat egin nituen eta mila aldaketa. Gerrira ajustatu nuen, botoiak goitik behera jarri goian bakarrik izan ordez, lepoa jarri nion (mao itxurakoa??? Begiratuko dut nola izena duen), manga motzak luzatu eta kanpana formakoak egin eta detalle pare bat gehiago.


When I saw the lucy pattern on the internet I couldn't help but buy it, even though I've only bought about 4 patterns all up. I download free ones or I make my own. I made a couple of trials and lots of changes to it. I adjusted it to the waist, I put buttons from top to bottom instead of just at the top, I put a mao style neckline (not sure if that's how you call it), I made long sleeves with a bell shape instead of short ones, and a couple more things.Forma oso polita gelditu zaio eta botoiak izugarri politak dira. Oso originalak, neri izugarri gustatzen zaizkit! Ya beste batean pentsatzen ari naiz!

TELA: IKEAkoa
PATROIA: http://shwinandshwin.com/2014/05/the-lucy-for-women-pdf-pattern.htmlI love the shape of it and I love those buttons. They are very original! I'm already thinking about my next jacket!

FABRIC: from IKEA
PATTERN: http://shwinandshwin.com/2014/05/the-lucy-for-women-pdf-pattern.html

jueves, 22 de octubre de 2015

Aritzen ezkontzarako gona- a skirt for my brother's wedding

Hala! Nere bigarren Rums-a!
Nere anaia ezkontzen da eta mila ideia ditut buruan, soinekoa, gona, galtzak, kamixa... eta gutxien espero nuen momentuan oroitu nintzen banuela tela zoragarri bat, nere suegrak Tailandiatik ekarritakoa, zetazkoa, lore pila zituena. Eta tela ikusi orduko banekien horrekin gona luze bat egin behar nuela.

When my brother told me he was getting married I knew I had to sew something special. I had so many ideas, a dress,  a skirt and a top, pants... but all of a sudden I remembered my mother-in-law brought me a gorgeous piece of fabric from Thailand more than a year ago and I knew exactly what I was going to do with it.

Hasieran tela karratuan moztu eta fruntzea egin nion gerrian, baina potola egiten zidan. Gero pintza batzuk hartu nizkion gerrian, baina tela hain goxua da, ez duela formarik behar. Eta hirugarren saiakeran triangelu forman moztu nuen eta gerrikoa jarri nion. Denetan sinpleena, baina hori da telak eskatzen zuena.

At first I cut the fabric as a square and put elastic at the top but it made me look big! So I put some pleats at the top, but I realised the fabric was so special it only needed simplicity to show off and that's what I did. I cut it as a triangle and sewed it straight. Then I just put a simple waist on.

Mila esker Ilene!

I'm so happy with the result! Thanks so much to my mother-in-law for having such a good taste!
viernes, 16 de octubre de 2015

Shorts shorts shorts!

Uda bero eta eguzkitsu honetan gehien josi dudana galtza motzak izan dira. Azkar eta erraz josten dira eta denbora gutxi behar da... joste-lan perfektua!

This hot and sunny summer I mainly sewed shorts. They are quick and very easy to make, which makes it a perfect sewing project!
Lehenengoa nahi gabe izan zen, IKEAra egindako bixita batean, nahi gabe tela batzuk erosi nituen haurrei txano batzuk egiteko. Zaharrenari egin nion bat baina txikiari egitera nijoanean, berriz ere nahi gabe, txanoan patroia hartu beharrean mirimcondemariposas.blogspot.com eko galtza motxena hartu nuen.

The first shorts were simply an accident, a quick trip to IKEA ended up with a couple of pieces of fabric for my kids' hats. I made one for the oldest one but when I was ready to make the one for the littke one I must have confused the patterns and again, accidently, I grabbed the one for shorts from www.mirincondemariposas.blogspot.com.

Gerri aldean fruntzea egin beharrean hiru pintza jarri nizkion alde bakoitzean. Luze xamarrak gelditzen zitzaizkidanez beste bi galtza motz egin nituen, luzera 5 cm moztuz. Datorren urterako gehiago egingo ditut seguro!jueves, 3 de septiembre de 2015

Udako azken kamixa- last top for summer

Rums-ean estrenatzen... Iya lortzendugun!
Kamixa frexko bat BEHAR nuen uda bukatzeko. Josten hasi naizenetik behar haundiak ditudala uste dut. Hau faena! Lasai askoan bizi nintzen, ba, ni ;-)
Tela hau txuri eta beige marraduna da, haur txikientzat erabiltzen dena. Ezin haunditu ariko naiz! Beti bezela sinplea baño detalletxo batzukin. Eskotea eta botoiak. Ti-ta egin dut, agian patroia errepikatu beharko dut jeje!
Tela: Marina
Patroia: inprobisatua
I really NEEDED this last fresh top for summer. Ever since I started sewing I seem to have a lot of needs. Wasn't I better off before? ;-)
This fabric is a white and beige stripped one that's usually used for little kids. Troubles to grow up? As usual it's simple but with a couple of little details. In this case it was the cleavage and the buttons. I made it so quickly that I may have to make another one haha!
Fabric: Marina
Pattern: improvised